The Graduates

Adrina Choy Wai Kheng

Adrina Choy Wai Kheng

Aysha Shujaat

Aysha Shujaat

Elle Chua Hui Ying

Elle Chua Hui Ying

Josephine Lim Yi Lin

Josephine Lim Yi Lin

Nor Arlene Tan

Nor Arlene Tan

Thum Wei Wen

Thum Wei Wen

Alina Salimbayeva

Alina Salimbayeva

Chloe Lew Wan Fung

Chloe Lew Wan Fung

Fazlin Azrimi Abu Hassan

Fazlin Azrimi Abu Hassan

Karen Ann D'Cruz

Karen Ann D'Cruz

Nurulnadia Yusof

Nurulnadia Yusof

Upasna Kapoor

Upasna Kapoor

Angelina Saw Mei Yi

Angelina Saw Mei Yi

Daphne Lew Chah Yee

Daphne Lew Chah Yee

Fong Jiar Hwei

Fong Jiar Hwei

Khairul Alia

Khairul Alia

Prashanthini Sunderan

Prashanthini Sunderan

Anna Dvorakova

Anna Dvorakova

Elina Peek

Elina Peek

Jess Lew Chah Lee

Jess Lew Chah Lee

Lim Siew May

Lim Siew May

Sherilyn Ooi

Sherilyn Ooi

Stay Informed! Subscribe to our mailing list